Pi Coaching en Training

ieder z'n ieder

Succesvol aan het werk met ASS. (autisme spectrum stoornis)

Dit traject geeft richting aan je carriere. Een combinatie van training (met anderen) en individuele coaching. 

Verzorgt en gegeven door ervaren trainers en coaches (die ervaringsdeskundig zijn). 

Uniek
Wat maakt deze aanpak uniek ? we rekenen terug vanuit werk. Natuurlijk ben jij de spil, we kijken wat er vanuit werk
bekeken nodig is om aan inzichten te krijgen. Dat maakt het concreet, overzichtelijk en snel toepasbaar.

Voor wie
Spoor 1,2 3, WIA, ziektewet en WAJONG uitkeringsgerechtigden (met ASS of vermoeden van) 

Duur
in 6 maanden 3 training van 3 uur en 6 coachingmomenten van 1 uur.

Wat krijg je
Autisme begrijpen
Geschikte functies
communicatieve en sociale vaardigheden
solliciteren en gesprekken
Omgaan met stress
voorbereidt aan de slag

Wat bereik je
Als je het traject doorloopt zie je de toekomst weer met vertrouwen tegemoet. Je hebt handvatten om vanuit zelfinzicht en
(sociale) verwachtingen weer plezier te krijgen in werk. Durven keuzes te maken die goed zijn voor jezelf en dus ook voor je werkkring.